KAMAJŲ

BENDRUOMENĖ

   

<<< į titulinį 

 

PASIŪLYMAS   DĖL

Tiekėjų apklausos pažyma

SUPAPRASTINTŲJŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

KAMAJŲ BENDRUOMENĖS MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS 2015 m.

 Pirkimų planas 2014 m. Projektas „Jaunimo  iniciatyvų skatinimas Kamajų bendruomenėje“

 Pirkimų planas 2014 m.

 Pirkimų planas 2013 m. 

 Komisijos darbo reglamentas

 Kamajų bendruomenės tarybos sprendimas

 Kamajų bendruomenės pirmininkės įsakymas

 Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės priedai 5 ir 6