logiciel creation site creation site web creation site internet


Kuriame respubliką

KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS

KAMAJŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS


Kazio Šešelgio g.9, Kamajai, Rokiškio r.

įm.kodas: 190250136 mob.tel.: 8 612 65926

elektroninis paštas: kam.darzelis@gmail.com

Apie mus

                Skyriuje veikia trys grupės, ugdomi 52 vaikai. Patys mažiausi ugdomi „Kiškučių“ grupėje, 4-5 metų vaikai- „Boružėlių“ grupėje,vyresnieji – „ Nykštukų“ grupėje.

                Vaikai yra ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Ugdymo metu mes siekiame, kad vaikai įgytų jų amžių atitinkančias ir kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinas kompetencijas. Mums svarbu, kad vaikai augtų sveiki, linksmi ir laimingi.

                Skyriuje kasdien vyksta meninio ugdymo, kūno kultūros užsiėmimai. 2 kartus per savaitę vaikus lavina logopedė. 2 kartus per savaitę vyksta gimnazijos neformaliojo ugdymo skyriaus mokytojos organizuojami choreografijos užsiėmimai.

  

SVEIKI UŽSUKĘ Į MŪSŲ DARŽELĮ

 • Kamajų vaikų darželis įkurtas 1965 metais.
 • 1989m. Liepos mėnesį darželis persikėlė į naujas patalpas.

 • Pirma darželio vedėja – Ona Vairienė.

 • Pirma auklėtoja, o nuo 1966 pavasario iki 2010 pavasario vedėja- Valė Milaknienė

 • Kamajų vaikų darželį per 47 metus lankė virš 500 vaikų.

 • Vienas iš pirmųjų darželio vaikų – Almantas Dilys, 100- asis – linas vilys.

 • Pati jauniausia darželį pradėjusi lankyti auklėtinė – Renata Dūdėnaitė. Ji darželį pradėjo lankyti 8 mėn. amžiaus.

 • Keturi Boratinskų šeimos vaikai buvo darželio auklėtiniai. Tai daugiausia darželio istorijoje, šiuo metu įstaigą pradėjo lankyti ketvirtas Čiplių šeimos vaikas.

 • Darželyje augo ir po dvi vienos šeimos kartas: Virginija Eigminaitė - Kirlienė ir trys jos sūnūs, Alvydas Žemaitis ir abu jo vaikai, Valdas Zovė ir du jo sūnūs, Romantė Kalvelytė- Kviklienė ir du jos sūnūs, Dalius Venclovas ir abu jo vaikai, Gytis Dudonis ir abi jo dukros, Vidmantas Merkys ir jo sūnus. Ir gal daugiau.

 • Įstaigą pradėjo lankyti Valdo Šinkūno šeimos trečia karta: pats Valdas, trys jo dukros, o dabar jau ir anūkas.

 • Dabar darželį lanko 52 vaikai.

 • Po ilgo laiko pas mus vėl veikia trys ugdymo grupės.

 • Įstaigoje ugdomi ne tik Kamajiškiai vaikai, bet ir vaikai iš Salų, Aukštaklnių, Rudžių, Juodonių, Bausiškių, Duokiškio, Jūžintų.

 • Įstaigoje vaikus ugdo 4 auklėtojos: dvi iš jų vyresniosios auklėtojos, viena - auklėtoja metodininkė.

 • Meninius vaikų gebėjimus ugdo meninio ugdymo mokytoja.

                Vaikams pagalbą teikia logopedė.

Tai įdomu

Darbo laikas

                                                                                     

                                      „Kiškučių“ grupė – 7.30- 17.30                    „Boružėlių“ grupė – 8.00 – 14.30


                                                                                „Nykštukų“ grupė – 8.30- 17.30

Trumpa darželio istorija

                        Kamajų lopšelis – darželis įkurtas 1965 metais rugsėjo 9 d. buvusiose mokyklos patalpose. Darželiui vadovavo vedėja Ona Vairienė, o nuo 1966 metų iki 2010 vasario mėn. - Valė Milaknienė.  Reorganizavus darželį į Kamajų Antano Strazdo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių, nuo 2010 vasario 17d.- skyriaus vedėja Jolita Braukylienė

1989 metais liepos mėn. Darželis persikėlė į naujas patalpas.

                 2010 metų sausio 1d. Lopšelis – darželis buvo reorganizuotas ir tapo Kamajų Antano Strazdo gimnazijos Kamajų ikimokyklinio ugdymo skyriumi. Skyrius yra kaštonų gatvėje, Kamajų miestelyje, Rokiškio rajone. Įstaigą daugiau kaip per 47 metus lankė virš 500 vaikų. Dabar ugdome 52 vaikus. Dirbame pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.


Jolita Braukylienė

  

Aktualu:

Šiuo metu dar galime priimti 4-5 metų vaikus į „Boružėlių“ grupę.

2007 metais gimusius vaikus maloniai kviečiame į priešmokyklinę „Nykštukų“ grupę nuo rugsėjo 1d.

Ne Kamajuose gyvenančius vaikus pavėžėja mokykliniai autobusiukai.